vilnius
Литва
Эстония
Латвия

О проекте

BALTNEWS.lt – įvairių ekspertų ir žurnalistų diskusijų aikštelė.

Informacinis analitinis portalas BALTNEWS.lt yra atvira diskusijų aikštelė, kurioje visi autoriai gali išreikšti savo nuomonę apie šiandienos problemas ir kitus aktualius politinius, ekonominius, karinius, socialinius, humanitarinius, ir kultūrinius klausimus.

BALTNEWS.lt necenzūruoja, netaiso ir netrumpina atsiųstų tekstų be autoriaus sutikimo. Šio projekto kolektyvo nuomonė ne visada sutampa su freelancer‘io nuomone. Tačiau mūsų projekto kolektyvas tiki, jog žodžio laisvė ir teisė kalbėti bei būti išgirstam – vienas pagrindinių žmogaus laimėjimų, viena svarbiausių demokratiškos valstybės vertybių.

BALTNEWS.lt neatsako už reklamos, reklaminių tekstų ir perrašytų straipsnių buvimą portale. Laiškai, atsiųsti portalo adresu ar elektroniniu paštu info@baltnews.lt, ne recenzuojami.

Загрузка...

Kalba LietuvaМемельКалендарьСпорт

Новости