vilnius
Литва
Эстония
Латвия

СпецпроектСюжеты

Альгирдас Буткявичюс
BALTNEWS.lt / Алиса Глебова

Premjeras mano, kad jaunimui reikia realizuoti idėjas, bet apie atlyginimus nekalba

Trečiadienį Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius susitiko su jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovais (NVO). Susitiko metu aptarta Jaunimo reikalų tarybos veikla ir Vyriausybės siūlomi įstatymų projektai, susiję su jaunimo politika. Apie tą šiandien, gegužės 12 d, praneša BALTNEWS.lt vyriasybinis korespondentas.

NVO atstovai sakė, jog įgyvendinant Jaunimo politikos pagrindų įstatytą, būtina deramą dėmesį skirti jaunimo neformaliam ugdymui. Susitikime akcentuota, kad neformalusis ugdymas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių jauno žmogaus vystymąsi ir apsisprendimą, kokį gyvenimo kelią rinktis. Pokalbio metu akcentuota, jog neformalaus švietimo krepšelis išliktų ir formuojant 2017 m. biudžetą.

Jaunimo atstovų teigimu, taip pat labai svarbu, kad būtų tinkamai apibrėžta jaunojo darbuotojo sąvoka. Premjero teigimu, tam pasitarnauti galėtų Vyriausybės siūlomas socialinis modelis, kuriame darbdaviams numatomos lankstesnes sąlygos priimant jaunus darbuotojus, o pastariesiems – lankstesnės darbo valandos.

Susitikime akcentuota, kad įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos programą, derėtų labiau atsižvelgti į NVO siūlymus, ypač skirstant prioritetines sritis ir plečiant programą įgyvendinančių institucijų tinklą. 

Jaunimo teigimu, deramą dėmesį būtina skirti ne tik niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, bet ir tiems, kurie kuria savo verslus ir gali kitiems sukurti darbo vietas ir taip prisidėti prie šalies augimo.

Premjero teigimu, valstybės pareiga yra padėti jauniems žmonėms ir sudaryti tinkamas sąlygas realizuoti savo idėjas. „Jaunimo politika yra horizontali sfera ir aktuali visiems, todėl negalima išskirti vienos ar kitos institucijos, kuri šią sritį kuruoja. Esame suinteresuoti investuoti į jaunus žmones, nes jaunimas – mūsų šalies ateitis“, – sakė Vyriausybės vadovas A. Butkevičius.

Susitikime pažymėta, kad būtinas didesnis NVO įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą.

Ministras Pirmininkas paklausė, kaip jaunimo atstovai vertina vieną prioritetinių Vyriausybės darbų – Švietimo ir mokslo įstatymą. NVO nariai kalbėjo, kad stebint pasaulines tendencijas, reforma reikalinga. Tam pritaria ir Lietuvos studentų sąjunga.

Premjeras A. Butkevičius kvietė jaunimą aktyviai dalyvauti socialinėse akcijoje ir projektuose, ypač tuose, kurie atlieka šviečiamąją funkciją visuomenėje. Pavyzdžiui, skirtuose alkoholio vartojimo prevencijai ar patyčių jaunimo tarpe stabdymui. 

Susitikime dalyvavo didžiausios nevyriausybinės jaunimo organizacijos Lietuvoje, vienijančios nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas – LiJOT – prezidentas Mantas Zakarta ir valdybos nariai Antanas Mikalauskas,  Elena Sinkevičiūtė, Vilius Gružauskas,  Vladas Polevičius, Ugnė Anelauskaitė, Jurgita Juodišiūtė bei ryšių su visuomene koordinatorė Aistė Eidukaitytė. Tai pat Jaunimo reikalų tarybos atstovai – Aistis Ramanauskas,  Aurelija Trimonytė ir Aistė Mikalauskaitė.

Загрузка...

Сюжеты