vilnius
Литва
Эстония
Латвия

СпецпроектСюжеты

Ekspertas: naujasis "Šilko kelias" - Lenkijoje žiūri į Vilnių ir Minską kaip į partnerius

Šiandien Kinijos projektas "Viena juosta, vienas kelias" (angl. One Belt, One Road) vilioja įvairias Eurazijos žemyno šalis. Jo dalimi norėtų tapti ir Rytų Europos valstybės, kurios jau kovoja už teisę būti privilegijuotomis Pekino partnerėmis. Lenkija – ne išimtis.

Apie jos požiūrį į šią Kinijos iniciatyvą ir vietą, kurią Varšuva mato sau joje, BALTNEWS.lt papasakojo Lenkijos ekspertas iš Centrinės Europos tyrimų ir strateginės analizės instituto Przemysławas Furgaczas.

Ką bendrai manote apie kinų projektą "Viena juosta, vienas kelias" (VJVK), jo realizavimo perspektyvas?

Jeigu trumpai, VJVK projektas turi tris pagrindinius tikslus: strateginį, ekonominį ir politinį. Strateginiu požiūriu, jis siekia sumažinti Kinijos ekonomikos priklausomybę nuo jūrų prekybos ir padaryti ją mažiau pažeidžiama jūrinės blokados, kurią galėtų organizuoti galingas JAV karinis jūrų laivynas, atveju. Ekonominiu požiūriu, VJVK projektas – tai pirmiausia bandymas panaudoti Kinijos kapitalo perteklių naujose rinkose ir išspręsti perteklinės aliuminio, cemento, plieno ir kitos produkcijos gamybos šalyje problemą. Politiškai VJVK turi suartinti Pekiną su Azijos, Artimųjų Rytų, Europos ir Rytų Afrikos valstybėmis, o tam tikrais atvejais – padaryti jas finansiškai labiau priklausomomis nuo "Vidurio imperijos".

Potenciali VJVK projekto realizavimo problema – grėsmingai artėjanti didžiulė ekonominė krizė Kinijoje, kylanti dėl daugybės "blogų skolų" šalies bankuose. Tokiu būdu, didelė dalis valstybinių Kinijos rezervų gali būti panaudota ne VJVK finansavimui, o nacionalinės bankų sistemos gelbėjimui. Be to, JAV ir ES diplomatija slaptai spaudžia tam tikras valstybes, dalyvaujančias VJVK projekte, kas gali sutrukdyti atskirų projektų įgyvendinimui šios iniciatyvos rėmuose. Tačiau visiškai šis spaudimas jos nesustabdys.   

Kokią vietą VJVK projekte mato sau Lenkija?

Varšuva tikisi, kad dalyvavimas šioje iniciatyvoje padės pritraukti į šalį apčiuopiamas investicijas iš Kinijos vyriausybės, jos privačių įmonių ir organizacijų, kuriose Kinija vaidina svarbų vaidmenį. Pavyzdžiui, Lenkijos vyriausybė norėtų, kad Pekinas dalinai (ar visiškai) prafinansuotų ambicingą ir brangų naujo didžiulio "Centrinio oro uosto" projektą ir su juo susijusios infrastruktūros statybas (apytikslė klausimo kaina – 30 milijardų eurų).

Bendrai paėmus, VJVK projekto kontekste Lenkija mato save kaip galutinį "Naujojo Šilko kelio" punktą Europoje ir žiūri į tai kaip į galimybę tolimesnei savo ekonomikos plėtrai. Įdomu yra tai, kad reguliarių traukinių tarp Lenkijos ir Kinijos kiekis auga, kalbant ne tik apie tokius didelius šalies miestus kaip Lodzė, bet ir tokius mažesnius miestelius kaip Kutnas. Dar daugiau, didžiausio Lenkijos uostinio miesto Gdansko valdžia svarsto galimybę statyti atskirą išorinį uostą, kuris pirmiausiai (o gal net išimtinai) dirbtų su Kinijos prekėmis (bet kol kas šis projektas yra tik pradinėje savo įgyvendinimo stadijoje).

"Mes ypač tikimės projektų, kurie sukurs naujas darbo vietas, atneš naujas technologijas ir padidins inovacinį mūsų regiono potencialą", — pažymėjo 2014 m. tuometinis Lenkijos premjero pavaduotojas Januszas Piechocinskis.

Пшемыслав Фуркаш
© Public Domain
Пшемыслав Фуркаш

Kas jau buvo padaryta Lenkijoje dalyvavimui VJVK projekte?

2012 m. Varšuvoje buvo surengtas pirmas forumo 16+1 (Kinija plius 16 Centrinės ir Rytų Europos valstybių) suvažiavimas, ir tai buvo aiškus signalas, kad Lenkija neketina atmesti Pekino pasiūlymų dėl glaudesnio ekonominio bendradarbiavimo. 2014 m. Varšuvoje buvo atidarytas šios platformos sekretoriatas inveticijų skatinimui. Kaip tada pažymėjo Lenkijos Investicijų ir prekybos agentūros (LIPA) prezidentas Slawomiras Majmanas: "Niekada prieš tai Kinijos ir Lenkijos santykiai nebuvo pažengę taip toli".  

2016 m. lenkų sostinėje įvyko pirmas Lenkijos-Kinijos verslo forumas, kurio metu LIPA pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Kinijos Tarptautinės prekybos plėtros taryba. Pažymėtina, kad pastaroji kinų institucija atidarė Varšuvoje savo ofisą, kuris tapo jai pirmuoju regione.

Šalies premjerė Beata Szydlo kartu su kitų suinteresuotų valstybių vadovais dalyvavo viršūnių susitikime Pekine. Kartu Lenkija tapo viena iš Azijos infrastruktūros investicijų banko (angl. Asian Infrastructure Investment Bank) steigėjų ir jau surengė su juo derybas dėl aukščiau minėto "Centrinio oro uosto" projekto kofinansavimo galimybės.

Kokią konkurenciją VJVK projekto kontekste Lenkija mato iš Lietuvos ir Baltarusijos pusės?

Lenkija nemano, kad Baltarusija ir Lietuva yra jos konkurentės ar varžovės VJVK projekto rėmuose. Priešingai, ji žiūri į jas kaip į partneres. "Naujas Šilko kelias" iš Kinijos į Lenkiją turi būti nutiestas per Baltarusiją. Šiame kontekste bendradarbiavimas su Minsku yra ne tik pageidautinas, bet ir būtinas.

Be to, yra planų pastatyti Lodzėje (centrinė šalies dalis) didelį terminalą, ką padarytų bendra Lenkijos ir Kinijos kompanija "Euroasia Rail Terminals", kuri kartu rūpintųsi prekių iš Kinijos į Lenkiją transportavimu geležinkeliu (bet kol kas neaišku, ar projektas bus sėkmingai įgyvendintas). Lenkijos ir Kinijos verslo forumo metu specialios ekonominės zonos Lodzėje vadovas Marekas Michalikas pareiškė, kad Lodzėje bus pastatytas logistikos ir technoparkas, ir atskira jo dalis bus skirta tik Kinijos investuotojams. Lodzė akivaizdžiai turi potencialą tapti dideliais infrastruktūriniais vartais (angl. hub) kinų prekėms.


Материал доступен на русском языке — читайте ЗДЕСЬ.
Загрузка...

Сюжеты