vilnius
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Partija Tvarka ir teisingumas kviečia kolegas kovoti prieš emigraciją

Nacionalinis parlamentinių partijų susitarimas dėl emigracijos

Mes, Lietuvos Respublikos parlamentinės politinės partijos,

atsižvelgdamos į "Lietuvos migracijos politikos gaires", patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų sausio 22 dienos nutarimu Nr. 29 "Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo", kuriose dominuoja valstybės darbo rinkos poreikių, socialinės ir ekonominės plėtros sprendimų aspektai,

atsižvelgdamos į Europos Sąjungos principinę nuostatą remti valstybių narių pastangas prieglobsčio, migracijos, integracijos ir vidaus saugumo srityse bei Europos Komisijos 2015 metų kovo 25 dieną patvirtintas Lietuvos ir dar 21-ą  2014 — 2020 metų daugiametes nacionalines programas, finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei Vidaus saugumo fondo, kurių bendras biudžetas siekia 1,8 mlrd. eurų,

pabrėždamos, kad migracija yra epochinio masto globalizacijos sukelta socialinė problema, kurios sprendimui būtina tvirta ir toliaregiška tarptautinio bendradarbiavimo politika,

patvirtindamos, kad Lietuva turi aktyviai dalyvauti formuojant bendrą Europos Sąjungos politiką ir priimant sprendimus siekti, kad šie sprendimai nepažeistų nacionalinių Lietuvos Respublikos interesų,

patvirtindamos, jog emigracija šiuo metu sunkiai kontroliuojama dėl suinteresuotų asmenų gausos, keliamų socialinių, ekonominių, politinių, kultūrinių ir religinių problemų, dėl dramatiškų iššūkių nacijai ir tarptautinei bendruomenei,

konstatuodamos, jog dabartiniai emigracijos mastai lietuvių tautai gali turėti negrįžtamų pražūtingų pasekmių: visų pirma, emigracija grėsminga lietuvių tapatybės praradimu, žmonių santykio su tėvyne išnykimu,

pabrėždamos, jog emigracija, visų pirma yra nacionalinė lietuvių tautos problema, todėl būtina Lietuvoje sukurti sąlygas, skatinančias emigrantus sugrįžti, kurti, dirbti ir gyventi savoje šalyje,

įsipareigodamos bendradarbiauti parlamentiniu lygiu, pripažįstant įkurtą Migracijos komisiją vienu iš Seimo prioritetų,  siekti efektyviais Migracijos komisijos veiksmais užkirsti kelią neigiamoms emigracijos procesų pasekmėms bei formuoti ilgalaikę tautos atkūrimo politiką,

patvirtindamos, kad Lietuvos demografinės būklės esminis pagerinimas yra prioritetinis valstybės tikslas, o  reali, ilgalaikė ir stabili parama šeimoms, auginančioms vaikus — prioritetinis valstybės rūpestis,

susitariame:

siekti, kad laikotarpyje nuo 2015 iki 2020 metų emigracijos srautų rodiklis būtų ženkliai sumažintas iki 3 procentų;

sukurti ilgalaikę nacionalinę programą dėl demografinės būklės esminio pagerinimo, kad Lietuvoje iki 2025 metų gyventų ne mažiau 3,5 milijono gyventojų.


Перевод текста на русский язык можно прочитать ЗДЕСЬ.

Загрузка...

Сюжеты